Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

P?ihlen jen pro zam?stnance

TOPlist

MAD Znojmo

 M?STSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

000244 05 001052

 dsc04293

KONEC DOBÍJENÍ ?IPOVÝCH KARET

Od dnešního dne (26.10.2020) je zrušeno dobíjení ?ipových karet (m?sí?ní, ?tvrtletní ?i ro?ní jízdenky) !!!

STÁVAJÍCÍ CESTUJÍCÍ S ?IPOVOU KARTOU:

1) REGISTRACE - Kadý cestující vlastnící ?ipovou kartu se musí zaregistrovat na eshopu IDSJMK = https://eshop.idsjmk.cz/,

2) SPÁROVÁNÍ ?IPOVÉ KARTY - následn? zajít na p?edprodej, kde mu bude ?ipová karta p?id?lena na vytvo?ený ú?et na eshopu (pomocí e-mailu) - je nutné v?d?t pouitý email!

3) NÁKUP JÍZDENKY - následn? je moné na eshopu zakoupit pot?ebnou jízdenku bez nutnosti chodit na p?edprodej

4) DALŠÍ NÁKUPY - jakékoliv další nákupy p?edplatních jízdenek (m?sí?ní, ?tvrtletní ?i ro?ní na MAD Znojmo) vy?ídíte vdy z pohodlí domova, na p?edprodeji to ji nebude moné!

NOVÝ P?EDPLATNÍ CESTUJÍCÍ:

1) REGISTRACE - Kadý cestující se musí zaregistrovat na eshopu IDSJMK = https://eshop.idsjmk.cz/

2) P?I?AZENÍ PLATEBNÍ KARTY - jako "jízdenka" bude slouit platební karta jakékoliv banky, v registraci se pouze p?i?adí - není nutné nikam chodit!

3) NÁKUP JÍZDENKY - následn? je moné na eshopu zakoupit pot?ebnou jízdenku bez nutnosti chodit na p?edprodej !

 


Postup vy?ízení bezkontaktní ?ipové karty pro m?stskou autobusovou dopravu ve Znojm?:


1. adatel si vyzvedne na p?edprodejním míst? na Rudoleckého 28 "ádanku o vydání bezkontaktní ?ipové karty" nebo si ji stáhne zde

2. Pro vydání bezkontaktní ?ipové karty adatel doloí:

Fotografii 3,5 x 4,5 cm
D?chodový vým?r (platí pro karty starobní a invalidní d?chodce)
Potvrzení o studiu (platí pro studentské karty 15 – 26 let)
Rodný list (platí pro ákovské karty od 6 do 15 let)

3. Karta je vystavena hned na po?kání

4. Dobít ?ipové karty lze na m?sí?ní, ?tvrtletní, ro?ní období a je moný tzv. klouzavý tarif = znamená volitelný po?átek platnosti p?edplatní jízdenky (nap?. od 15.zá?í do 14.?íjna)

Blokace bezkontaktní ?ipové karty

- blokace karty p?i ztrát?, odcizení, poškození
- ke staení formulá? zde


Ceník:


Úseková jízdenka (jednorázová jízdenka - placena u ?idi?e) = 12 K?*
*platí v zón? 800 (Znojmo, P?ím?tice, Oblekovice, Nový Šaldorf, Konice, Popice, Mramotice, Derflice)
** p?i jízd? mimo zónu 800 (Kravsko, Plenkovice, Hl. Maš?vky) se jedná o 2 úseky = 16 K?

Vydání nové ?ipové karty               180 K?
Zm?na karty (druhu jízdného)          50 K?

období  
Druh jízdného  m?sí?ní
 ?tvrtletní ro?ní
Základní / Ob?asnské jízdné 280 K? 720 K? 2500 K?
ákovské jízdné 70 K? 180 K? 625 K?
Studentské jízdné 70 K? 180 K? 625 K?
Starobní d?chodce zdarma
Invalidní d?chodce zdarma
Dritel zlaté plakety MUDr. Jánského zdarma

 *Ceny jízdného se ?ídí ceníkem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (www.idsjmk.cz)

 Plan site Znojmo 2019

 

Ceny PHM

PHM logoPHM Cena (K?/l) Adresa
natural95 logo 45,50

Areál Agrostavu,
Pod Tratí 326,

Dobšice

platební karty lišta

diesel logo

45,90

AdBlue 32,00
CNG
daily cng logo 6dc4d7
46,90 Autocentrum Psota,
Dobšická 6

 

 

 

Sp?telen weby: